Η αναπαλαίωση τόσο των ιστορικών στρατιωτικών καθώς και των κλασικών οχημάτων είναι μια διαδικασία που χρειάζεται υπομονή και μεράκι λόγω ότι απαιτεί τον συνδυασμό ιστορικών και ιδιαίτερων τεχνικών γνώσεων που αφορούν την κατηγορία αυτή των οχημάτων.

Η αναπαλαίωση των ιστορικών στρατιωτικών και κλασικών οχημάτων ορίζεται ως η ανακατασκευή κάθε κατεστραμμένης δομής του οχήματος έτσι ώστε να επανέλθει στην αρχική του μορφή, τόσο αισθητικά, όσο και λειτουργικά.

Η διάρκεια της όλης διαδικασίας υπολογίζεται από μερικούς μήνες έως και χρόνια. Εξαρτάται πάντα από τη δυσκολία της ανεύρεσης όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών των οχημάτων. Η αναζήτηση αυτή είναι μία δύσκολη διαδικασία η οποία επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο.

Το χρονικό της αναπαλαίωσης των ιστορικών στρατιωτικών και κλασικών οχημάτων περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

1) Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τύπου οχήματος, συνήθως σε εξειδικευμένες μάντρες αυτοκινήτων ή από ιδιωτικές συλλογές τόσο από τον ημεδαπή, όσο και από την αλλοδαπή.

Συνήθως τα οχήματα αγοράζονται σε πολύ κακή κατάσταση δίνοντας μια εικόνα απογοήτευσης για την ιστορικότητα και την λειτουργικότητα τους.

2) Η διαδικασία της αναπαλαίωσης περιλαμβάνει όχι μόνο την εργασία επισκευής για τα εξωτερικά μέρη-όπως το σασί, τις ρόδες και τον χώρο των επιβατών, αλλά και τα λιγότερα εμφανή μέρη όπως τα μηχανικά και τα ηλεκτρολογικά, αυτά δηλαδή που δίνουν κίνηση στο όχημα.

3) Ακολουθεί η συνολική αποσύνθεση του αυτοκινήτου, που σημαίνει απομάκρυνση όλων των μηχανικών και των άλλων μερών που πλαισιώνουν το όχημα, μέχρι την ολοκληρωτική αποδόμηση έως το σημείο που απομένει ο σκελετός του.

4) Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ξεκινάνε οι επιμέρους επισκευές όπως αυτές μπορούν να αφορούν την απομάκρυνση της σκουριά και την αποκατάσταση της λαμαρίνας από την ολοκληρωτική καταστροφή που έχει υποστεί έως και το φινίρισμα όλων των εξωτερικών λεπτομερειών και την επαναφορά του οχήματος στο αρχικό του χρώμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της αμμοβολής, μιας τεχνικής που πραγματοποιεί καθαρισμό από τη σκουριά και επαναφορά όλων των μεταλλικών κομματιών του αυτοκινήτου στην αρχική τους κατάσταση.

Μεγάλη σημασία δίνουμε και στην αποκατάσταση των σαπισμένων από το πέρασμα του χρόνου ξύλου το οποίο με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνιτών της επεξεργασία ς του ξύλου το επαναφέρουμε στη αρχική του κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές των εργοστασίων παραγωγής τους.

Προτεραιότητα μας είναι η αποκατάσταση όλων των μερών του οχήματος να γίνεται βάση των προδιαγραφών του κατασκευαστή και πάντοτε χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.

5) H επισκευή των μηχανικών μερών όλων των οχημάτων μας γίνεται από τον εξειδικευμένο μηχανικό, φίλο και συνεργάτη, κ. Διδυμιώτη Γρηγόρη, ο οποίος με την εμπειρία του, τις γνώσεις του, το μεράκι του αλλά κυρίως και με την επιμονή του κατορθώνει να δίνει ζωή σε μηχανές οι οποίες είχαν “σβήσει” για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 50 ετών.

6) Αναπαλαιωμένο χαρακτηρίζουμε πλέον ένα όχημα μόνο όταν έχει επανέλθει στην αρχική του κατάσταση σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του. Η ορθή αναπαλαίωση του εκάστοτε οχήματος

πιστοποιείται από εμπειρογνώμονες εγγεγραμμένους στο ΕΒΕΑ με τη χορήγηση ειδικού πιστοποιητικού.

 

 

Η διαδικασία της αναπαλαίωσης με εικόνες